top of page
4口味散水餅套裝 (12件)

四種口味的12件精美散水餅套裝,是您的派對的絕佳選擇!

- 「玫瑰」迷你甘納許法式蛋糕 (3件)
- 「三色堇」迷你甘納許法式蛋糕 (3件)
- 紅桑子忌廉芝士杯子蛋糕 (3件)
- 雙重朱古力杯子蛋糕 (3件)

4口味散水餅套裝 (12件)

HK$398.00價格

    ​相關產品

    bottom of page